Bureau Scherp
psychologisch adviesbureau
voor selectie en ontwikkeling
van personeel

kantooradres
Zaagmolenkade 49
3515AE Utrecht

telefoon
+31 (0) 30 26 00 295

mobiel
+31 (0) 6 18 53 18 26

test- en vergadercentrum
Hooghiemstraplein 144
3514 AZ Utrecht


 

 

LOOPBAANBEGELEIDING

Individueel Loopbaanadvies
Deze vorm van begeleiding is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een concreet advies op het gebied van loopbaankeuze.
Het programma bestaat uit een psychologisch onderzoek aan gevuld met één of meerdere adviesgesprekken.

Het onderzoek is breed van opzet en richt zich op de carrièreontwikkeling van een individu en ontwikkelmogelijkheden op persoonlijk gebied.
Het traject bevat een onderzoek naar persoonlijke eigenschappen, capaciteiten en mogelijkheden van de deelnemer.

Er wordt gebruik gemaakt van interviews en psychologische tests.

Doelgroep
Het onderzoek is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar advies en ondersteuning met betrekking tot loopbaanvragen.

Bijvoorbeeld in het kader van een beroepskeuze.

Maar het onderzoek kan ook inzicht geven wanneer iemand belangrijke keuze moet maken zijn of haar carrière, vanwege veranderingen binnen de organisatie waar deze persoon werkt, of omdat hij of zij het gevoel heeft niet helemaal op de juiste plaats te zitten in de huidige functie.

Het is verder bedoeld voor mensen die zich af vragen of de persoonlijke kwaliteiten wel goed aansluiten bij de werkzaamheden. Of iemand wil gewoon iets anders gaan doen, maar weet niet goed wat.

Het initiatief voor een psychologisch loopbaanonderzoek kan komen van de medewerker zelf of van de leidinggevende of HR-manager van de medewerker.

Onderdelen
Het onderzoek bestaat uit:

psychologische tests en persoonlijkheidsvragenlijsten

die een beeld geven van het persoonlijkheidsprofiel van individuele personen, inclusief belangstelling, motivatie, persoonlijke stijl;

schriftelijke rapportage van de resultaten van het onderzoek

en aanbevelingen met betrekking tot beroepskeuze, opleidingsadviezen en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer aan het traject;

één of meerdere interviews en begeleidende gesprekken;

Resultaat
Aan het eind van het traject heeft de deelnemer meer zelfinzicht met betrekking tot de volgende aspecten:

Persoonlijkheid:
persoonlijk profiel, kwaliteiten en aandachtspunten in de interactie met anderen, houdingsaspecten, wijze van reageren, affiniteit met leidinggeven en stijl van beïnvloeden, rol in samenwerkingsverbanden, onderhandelingsstijl, spanningsgevoeligheid, behoefte aan uitdaging, veranderingsgerichtheid;

Capaciteiten:
meerdere aspecten kunnen belicht worden, bijvoorbeeld; probleemoplossend vermogen, analytische vaardigheden, vermogen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, taalvaardigheid, cijfermatig inzicht, logisch redeneervermogen, ruimtelijk inzicht,

Waarden, interesses en affiniteiten

Beroepskeuze mogelijkheden en/of ontwikkelingsmogelijkheden

Het uiteindelijke resultaat omvat een advies met betrekking tot geschikte functies, soort organisatie/afdeling (grootte, structuur, cultuur) doorgroeimogelijkheden, carrièreperspectief, gewenste of vereiste trainingen en opleidingen.

Voor alle onderdelen geldt dat het programma wordt afgestemd in overleg met de deelnemer en de opdrachtgever. De zwaarte van de onderdelen van het programma is afhankelijk van de specifieke vraagstelling.

Werkwijze met betrekking tot psychologisch onderzoek en assessments
Bij psychologisch onderzoek en assessment spelen belangen van zowel de kandidaat als de opdrachtgevende organisatie.

Wij hechten zeer veel waarde aan een professionele benadering van zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

Deze professionaliteit laten wij tot uitdrukking komen in onze werkwijze, de methoden en technieken die we hanteren, de kwaliteiten van de materialen die we gebruiken en de beroepshouding van onze adviseurs.

De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren psychologen die lid zijn van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bevindingen worden teruggekoppeld aan de kandidaat volgens de gedragscode van het NIP.