Bureau Scherp
psychologisch adviesbureau
voor selectie en ontwikkeling
van personeel

kantooradres
Zaagmolenkade 49
3515AE Utrecht

telefoon
+31 (0) 30 26 00 295

mobiel
+31 (0) 6 18 53 18 26

test- en vergadercentrum
Hooghiemstraplein 144
3514 AZ Utrecht


 

 

COACHING

Doelstelling
De doelstelling van coaching is u diepgaand begrip te bieden van uzelf, uw waarden en overtuigingen, uw talenten en beperkingen, en de situatie waarin u zich bevindt, om van daaruit gedrag te ontwikkelen voor een effectievere omgang met werkgerelateerde zaken.

Onderwerpen
In een coachingstraject kan bijvoorbeeld aandacht besteedt worden aan de volgende vragen:

• Hoe kan ik effectiever zijn in mijn functie met minder energie?

• Welke volgende stap in mijn carrière past het beste bij mij?

• Hoe ga ik om met het conflict in mijn team?

• Welke aspecten van mijn persoonlijkheid helpen mij en welke belemmeren mij.
Hoe kan ik hier mee om gaan?

• Wat is mijn verantwoordelijkheid en hoe kan ik nee zeggen?

• Hoe zorg ik er voor dat ik meer draagvlak krijg voor de beslissingen die ik neem?

Inhoud
Elk coachingstraject is persoonlijk maatwerk.

Het start met een kosteloos adviesgesprek waarin de persoonlijke doelstellingen van de gecoachte worden besproken.

In dit gesprek wordt besproken of de gecoachte, de coachvraag en de coach goed bij elkaar passen.
Vervolgens wordt er een programma opgesteld.

Dit programma kan afhankelijk van de vraagstelling bestaan uit een aantal adviesgesprekken, (psychologisch)onderzoek naar persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden, praktijkopdrachten en vaardigheidstraining.

Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin het verloop en het resultaat van de begeleiding wordt besproken.

Rol van de coach
De coach:
• is in elk coachingstraject de expert in het de ander laten ‘winnen’.

• helpt denk- en gedragspatronen van de gecoachte te verhelderen, zodat deze vanuit een nieuw perspectief gedragsveranderingen in gang kan zetten en resultaten kan verbeteren.

• is “sparringpartner” en confronteert op een open en directe manier.

• is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de gecoachte, waarbij deze laatste zelf de verantwoordelijkheid houdt voor het individuele leerproces.