Bureau Scherp
psychologisch adviesbureau
voor selectie en ontwikkeling
van personeel

kantooradres
Zaagmolenkade 49
3515AE Utrecht

telefoon
+31 (0) 30 26 00 295

mobiel
+31 (0) 6 18 53 18 26

test- en vergadercentrum
Hooghiemstraplein 144
3514 AZ Utrecht


 

 

TRAINING

COACHEND LEIDINGGEVEN
In de trainingsbijeenkomsten ‘Coachend Leidinggeven’ wordt de vraag beantwoord hoe de manager vanuit de principes van resultaatgericht managen een coachende manier van leidinggeven kan ontwikkelen.

Doelgroep
Managers die willen leren op een coachende manier medewerkers aan te sturen met als doel het vergroten van hun eigen probleemoplossend, zelflerend vermogen en het ontwikkelen van hun competenties.

Doelstellingen
De training is erop gericht dat de deelnemer na afloop:

- Een eigen visie heeft ontwikkeld over zichzelf als coachend leidinggevende en op coachen als managementinstrument.

- Begrip heeft van de eigen basishouding omtrent leerprocessen.

- Kennis heeft van resultaatgericht managen en in staat is dit te verweven
in zijn/haar coachende manier van leidinggeven.

- In staat is om op een effectieve wijze de juiste coachings-interventietechnieken toe te passen.

- Inzicht heeft in eigen coachingskwaliteiten en -verbeterpunten.

- Kan schakelen tussen de diverse communicatieniveaus tijdens het coachingstraject.

- Beschikt over de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de diverse gesprekken (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken).

Inhoud
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

- Visie op coachen als instrument bij Resultaatgericht Management en zelfsturing.

- Leerprocessen.

- Coachen bij alledaagse coachingssituaties (luisteren, interventiestijlen, feedback geven,
gewaar zijn, vragen stellen).

- De coachingscyclus.

- Analyse van de persoonlijke drijfveren en normen van de coachend leidinggevende.

- Relatie coachend leidinggeven/organisatiedoelen en organisatiecultuur.

- Dilemma coachen en beoordelen: hoe ga ik er mee om.

- Kunnen schakelen op de verschillende niveaus van communicatie.

- Omgaan met weerstand van medewerkers.

- Intuïtie en inspiratie.

- Instrumenten voor coaching, bijvoorbeeld kernkwaliteiten, RET.

Opleidingsinvestering
Indicatie aantal dagdelen voor een optimale opleidingsinvestering totaal 6 dagdelen per groep van 9-12 deelnemers.